Category història

Breu història dels museus

Els museus a l’antiguitat La paraula “museu” prové del grec “museion”, i vol dir “casa de les muses”, les deesses de les arts i les ciències. A l’antiguitat, però, la paraula “museu” no tenia el mateix sentit que nosaltres li donem avui dia. Tot i que els antics ja tenien el costum de dipositar les obres d’art en un […]

¡Abajo las murallas!

Muralla de mar, Barcelona 1878 “…la ciudad entera parece haberse olvidado que de que existían las murallas. La ciudad no ha emergido de su sueño medieval como una oruga de su crisálida. Ha emergido como un paciente trepanado que se escapa del hospital: con los brazos colgando a los costados y la baba cayéndole sobre […]