Monthly Archives: Abril 2012

Creativitat i teoria del caos

Treballem més ara que a les societats caçadores-recol·lectores. La vida gira al voltant del treball. Les organitzacions -tancades, jeràrquiques, competitivament organitzades i linealment planificades- es posen en guàrdia per evitar que les activitats creatives puguin arribar a autoorganitzar-se dins les parets de l’empresa. En el treball no es permet que les persones admetin la debilitat, […]