Monthly Archives: Juliol 2011

Translatio studii et imperii

La translatio studii et imperii és un concepte fonamental per entendre el món medieval europeu i, en la mesura que en som hereus, certs fets de substrat que encara configuren el pensament occidental. La idea de translatio expressa la convicció en el traspàs de poder i coneixements entre civilitzacions. A l’edat mitjana, la translatio serví […]